Tiroit Nodülüüne Ne Zaman Biyopsi Yapılmalıdır?


TİROİT NODÜLÜNE NE ZAMAN BİYOPSİ YAPILMALIDIR?

Türk dil kurumuna göre tiroit yazılımı doğrudur. Tiroid şeklinde yazılmamalıdır. Bu bakımdan yazılarımızda her zaman tiroit kullanılmıştır.

Tiroit nodülleri ultrasonografi incelemelerinde rastlantısal ya da bası, kozmetik sorunlara yol açtıklarında ortaya çıkar. Tiroit nodülleri ultrasonografi yapılan kişilerin %13-35' inde saptanır.

Nodüllerin temel görüntüleme yöntemi ultrasonografidir. Ultrasonografide tiroit nodülleri TIRADS sınıflandırılmasına göre tanımlanır. TIRADS 3 ve altındaki nodüllerin kanser olmak ihtimalleri oldukça düşüktür.

TIRADS sınıflandırılmasına göre nodüllere biyopsi yapma yaklaşımları boyutlarına göre değişmekle birlikte kabaca aşağıdaki kriterlerin uygulanması kanser yakalama ihtimalini oldukça yükseltir. Bunlar;

  1. Tiroit nodül boyutunun 1 cm' den büyük olması
  2. TIRADS 3' ten büyük olarak sınıflandırılması
  3. Solid olması yani kistik içeriğinin olmaması
  4. Ultrasonografi bakıda hipointens olması yani tiroid dokusundan daha koyu renkte olması
  5. İçerisinde noktasal kireçlenmelerin olması
  6. Ön-arka çapının sağ-sol çapından daha büyük olması
  7. Sınırlarının düzensiz olması durumunda biyopsi yapılmalıdır.

Tiroit biyopsisi girişimsel radyoloji bölümlerinde ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi tekniği ile yapılır. Bu biyopside standart enjektörler kullanılır, biyopsi tabancası kullanılmaz.

Tiroit biyopsisinde laboratuvar tahliline gerek yoktur. Bu bakımdan hazırlık gerekmeden hızlıca ve kolaylıkla yapılır.

tiroit biyopsi-mutlucihangiroglu.com.jpeg