Böbrek Atardamar Anevrizması


RENAL ARTER ANEVRİZMASI

Böbrek Atardamar Balonlaşması Nedir?

Anevrizma toplumda baloncuk, damar balonlaşması olarak da bilinir. Bir çok atardamarda balonlaşma gelişebilir. Böbrek atardamarı tıbbi adıyla renal arter anevrizmaları nadir olup görülme sıklığı %0.3-2.5 arasında değişmektedir.

Nedenleri

Bir çok hastalığa eşlik edebilir. Fibromüsküler displazi, Marfan hastalığı, Takayasu, Behçet hastalıkları ile birlikte bulunabilir. Bu hastalıkların bulunmadığı durumlarda atheroskleroz ve hipertansiyona ikincil olarak gelişebilir.

Bulgular

Bir çok hastada renal arter anevrizması rastlantısal olarak ortaya çıkabilir. Nadiren hipertansiyon ve ağrı yakınmalarına eşlik edebilir. Çok daha nadiren ruptüre olup kanamaya neden olabilir.

Tanı Yöntemleri ve Teşhis

Karın Ultrasonografi incelemelerinde çoğunlukla rastlantısal olarak saptanır. Doppler de yoğun vasküler bir lezyon olduğu saptanabilir. Bu aşamadan sonras temel tanı yöntemi bilgisayarlı tomografidir. Bilgisayarlı tomografi (BT) anjigorafi ile kesin tanı konur. BT anjiografi yapılamayan hastalarda MR anjigorafi de yararlı olur. Tedavi planlanması yönünden altın yöntem anjiografi (DSA = kateter anjiografi) dir.

Tedavi Yöntemleri

Cerrahi ve endovasküler tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Cerrahi tedavi riski yüksekliği nedenliyle son dönemlerde endovasküler tedaviler - damardan girilerek yapılan tedaviler ön plana geçmiştir.

Endovasküler Teknikler

  • Basil koilleme
  • Balon modelleme eşliğinde koilleme
  • Stent modelleme eşliğinde koilleme
  • Akım çevirici ya da stent greft yerleştirilmesi teknikleri kullanılmaktadır.

Renal arter anevrizmasının yerleşimine, anevrizmanın boyun yapısına ve büyüklüğüne göre tedavi teknikleri değişmektedir. Dar boyunlu bir anevrizmada basit koilleme yeterli olabilmektedir. Boyun genişledikçe balon modelleme ya da stent modelleme alternatif olabilmektedir. Geniş boyunlu anevrizmaların tedavisinde en öncelikle yöntem akım çevirici stent ya da kaplı stent yerleştirilmesidir.

Endovasküler tedaviler girişimsel radyoloji bölümlerinde anjiografi ünitelerinde genellikle sadece lokal anestezi ile yapılabilmektedir.

Renal anevrizma ne zaman tedavi edilmelidir?

  • Boyutları 2 cm' den büyük olduğunda
  • Hipertansiyon eşlik ettiğinde
  • Yakınmalar yol açtığında ağrı, idrarda kan gelmesi
  • Hamilelik planı olan genç kadınlarda boyutu 2 cm' den küçük olsa bile tedavi edilmelidir.

Olgu Örneği;

55 yaşında kadın hasta, yüksek tansiyon nedeni ile takip edilirken rutin kontrollerde sol böbrek anevrizması saptanmış.

Anjiografide aorta ve her iki renal arter görülmekte olup sol renal arterde anevrizma izlenmektedir. Sol üst erken fazda anjiografi görüntüsü, sağ üst geç faz anjiografi görüntüsünde böbrek konturları seçilebilmektedir.

Sol böbrek anjiografisinde katater sol renal artere yerleştirilip erken fazda (sol üst) anevrizma görülmektedir. Geç faz anjiografi görüntüsünde (sağ üst) anevrizma daha belirgin olup böbrek konturları da seçilmektedir.

Sol böbrek anjiografisinde  sol renal arter anevrizması tedavi aşamasında daha iyi görüntülenir ve görüntü büyütülür (sol üst). Renal arter anevrizması tedavisi için kılavuz kateter içerisinden kılavuz tel yardımı mikrokateter gönderilerek anevrizma içerisine mikrokateter yerleştirilir. Mikrokateter içerisinde koil (metal sarmal) gönderilir (sağ üst).

Tedavi sonrası kontrol böbrek anjiografisinde sol renal arter anevrizması koil ile tamamen kapatılarak (embolizasyon) anevrizmanın dolmadığı görülür. Anevrizma içerisine kan giremediği için yırtılma riski ortadan kaldırılmış olur.

Kaynak: Diagnostic and interventional radiology 2018; 24

Böbrek atardamar anevrizması hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız