Miyom ile İlgili Merak Ettikleriniz?


MİYOM HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

Vajinal Smear Nedir?

Vajinadan alınan hücrelerin incelenmesi ve kanser şüphesinin ortaya konmasına smear denir. Belirli yaştan sonra her kadının mutlaka yıllık olarak yapması gereken testtir. Miyom embolizasyonu öncesi de bu testin yapılması gerekir,

Menapoz Nedir?

Adetten kesilme olarak tanımlanır. 50 yaşından sonra sıklıkla görülür. Bazı kadınlarda bu durum daha önce de ortaya çıkabilir.

Embolizasyon Miyom Dışında Başka Kadın Hastalıklarında da Uygulanır mı?

  • Adenomiyozis tedavisinde,
  • Kanamanın kontrol edilemediği rahim kanseri hastalarında
  • Doğum sonrası gelişen kanamalarda (postpartum hemoraji)
  • Genital varis ya da pelvik venöz yetmezlik
  • Tedaviye dirençli dış gebeliklerde de uterin arter embolizasyonu uygulanır.

Miyom Embolizasyonun Cinsel Yaşama Etkisi Nedir?

Miyomların cinsel hayata ve yaşam kalitesine olumsuz etkisinin olduğu bir çok çalışmada gösterilmiştir. Önemli bir araştırmada (CVIR 2017) miyom embolizasyonu sonrası hastaların %75-80' i tedavi öncesine göre cinsel hayatlarında gelişme bildirmişlerdir. Hastaların %90' dan fazlasında miyom embolizasyonu sonrası yaşam kalitelerinin de arttığını belirtmişlerdir.

Manyetik rezonans (MR) Görüntüleme Neden Gereklidir?

Manyetik rezonans görüntüleme manyetik ortamın kurgulandığı ve radyofrekans dalgalarının kullanıldığı bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Radyasyon içermez.

MR yumuşak doku duyarlılığı gelişmiş bir yöntemdir. Rahim dokusunu ve eşlik eden hastalıkları en duyarlı şekilde gösterir. Diğer kadın hastalıklarında olduğu gibi miyomları yerleşimi, sayısı ve özellikleri konusunda da en güvenilir yöntem olup miyom tedavisi öncesi mutlaka uygulanmalıdır. İşlem sırasında kullanılan ilaç tutulumu da miyomun ne kadar damardan zengin olduğu hakkında bilgi verir. İlaç kullanımı öncesi böbrek hastalığı olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Anjiyografi Nedir ?

Girişimsel radyoloji ünitelerinde uygulanan bir tanı ve tedavi aracıdır. Damarların görüntülenmesinde en duyarlı yöntem olup diğer görüntüleme yöntemlerine göre hastaya ekstra risk yüklemesi dezavantajıdır. Kasık ya da kol atardamarından girilerek kateter, kılavuz tel kullanılarak yapılan bir işlemdir. Radyasyon eşliğinde damar içine kateter denilen ince plastik borucuklar yerleştirilip içinden ilaç verilerek damarların fimleri alınır. Bu sistemle aynı anda damarların tedavileri de uygulanır. İşlemin riskleri bulunmaktadır. Bunlar;

  • Damar giriş yerinde kanama
  • Allerji
  • Pıhtılaşma ya da pıhtı atması
  • Damarların hasarlanmasıdır.