Miyom Embolizasyonun Doğurganlığa Etkisi Nedir?


MİYOM EMBOLİZASYONUN DOĞURGANLIĞA ETKİSİ

Miyom tedavisinde girişimsel radyoloji önemli bir rol oynamaktadır. Uzun yıllardan beri embolizasyon güvenilir bir miyom tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır. Embolizasyondan sonra hamile kalan ve normal doğum yapan bir çok kadın bildirilmiştir. Dolayısıyla, miyom embolizasyon tedavisinin genel olarak gebe kalmaya ve sağlıklı doğum yapmaya bir engel oluşturmadığı gösterilmiştir. Ancak embolizasyon işlemi sırasında çok düşük olasılık olsa da yumurtalıklara ve rahime kalıcı hasar verme riski mevcuttur. Bu konuda halen devam eden bir çok bilimsel çalışma yapılmaktadır. Özellikle miyom embolizasyon ve miyomektomi sonrası hamilelik oranları bir çok çalışmada karşılaştırılmıştır. Bazı çalışmalarda miyomektomi sonrası hamilelik oranları bir miktar daha yüksek bildirilmiş olsa da sonuçlar arasında ciddi sapmalar mevcuttur. Miyom embolizasyonu sonrası hamilelik oranları miyomektomiye yakın olarak bulunan çalışmalar da bildirilmiştir.

Miyom embolizasyonu ya da miyomektomi sonrasında düşük vakaları az da olsa gösterilmiştir.

Güncel bilgilerimize göre, gelecekte mutlaka gebelik isteyen ve tekli miyomlara sahip genç kadınlarda, miyom tedavisi için ilk seçenek miyomektomi olsa da cerrahi istemeyen hastalarda miyom embolizasyonu önemli bir alternatiftir. Gebeliği mutlak koşul olarak görmeyen hastalarda ya da miyomektomiye uygun olmayan çok sayıda miyom içeren hastalarda embolizasyon tedavisi öncelikle tercih edilmelidir.

miyomektomi miyom embolizasyonu 1 mutlucihangiroglu.com.png#1063px #514px