Onkoloji

Girişimsel radyoloji nedir? Girişimsel radyoloji görüntüleme yöntemleri eşliğinde ileri tanı ve tedavi uygulamalarının yapıldığı bir bölümdür. Girişimsel radyolojinin kanserin tansından tedavisine kadar her aşamda önemli bir rolü mevcuttur.  Kanser tedavisinde onkolojik girişimler her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Onkolojik girişimler kanser hastalarında yaşam süresini uzatmaktadır. Biyopsiden port yerleştirilmesine, safra yolları drenajı, ablasyon tedavilerinden kemoembolizasyon ve radyoembolizasyona kadar her alanda girişimsel radyoloji kanser yönetiminde önemli bir role sahiptir.