Büyük Boyutlu Miyomlarda Embolizasyon Etkilimidir?


BÜYÜK BOYUTLU MİYOMLARDA EMBOLİZASYON

Embolizasyon çoklu miyomları olan hastalarda rahim korunmak istendiğinde öncelikli tedavi olarak uygulanmaktadır.

Girişimsel radyoloji bölümlerinde uygulanan miyom embolizasyon tekniği rahimi besleyen atardamarların partikül denilen tıkayıcı malzemeler kullanılarak tıkanmasıdır. Kullanılan partikül boyutlarına bağlı olarak rahimin normal dokusu korunurken miyomların beslenmesi engellenir. Bu sayede miyomlar küçülüp yol açtıkları yakınmalar ortadan kalkar.

Embolizasyon tekniği genel olarak etkili bir yöntem olmasına karşın bazı özel durumlarda tartışmalı sonuçlar içeren yayınlar mevcuttur. Tüm bu araştırmalar büyük boyutlu miyomlarda ortalama uzun çapı 10 cm' i geçenlerde daha küçük miyomlara göre etkinliğin bir miktar daha düşük olabileceği iddia edilmiştir.

Büyük boyutlu miyomlarda embolizasyon etkili olmakla birlikte düşük de olsa bazı riskler gelişebilir. Bunlar;

  • Miyomlarda beklenen küçülme daha az oranda olabilir.
  • Yapışıklara bağlı karın için yakınmalar gelişebilir.
  • Küçülmenin sınırlı olmasına bağlı yakınmalarda beklenen düzelme görülmeyebilir.
  • Embolizasyonda daha fazla partikül kullanılıp maliyet artabilir.
  • İşlem sırasında alınan radyasyon dozu artabilir.

Tüm bu bulgulara rağmen embolizasyon büyük boyutlu miyomların tedavisinde yararlı olup embolizasyonun uygulanmasına net bir kabul gören engel durum yoktur. Rahimin kaybedilmesi yerine miyom embolizasyonu öncelikli tedavi olarak uygulanabilir.