Büyük Varislerin Tedavisinde RF Ablasyonun Etkinliği


BÜYÜK VARİSLERİN RADYOFREKANS ABLASYON İLE TEDAVİSİ

1 cm' den Büyük Varislerin Tedavisinde Radyofrekans Ablasyon Tedavi Etkinliğinin Araştırılması

Varis tedavisinde cerrahi teknikler olan ligasyon-bağlama ve stripping-soyup çıkarma tedavileri uzun yıllar uygulanmıştır. 2000' li yılların başında radyofrekans, 2001 yılında da lazer varis tedavisinin kullanımına girmesiyle damar içinden yani endovenöz ablasyon teknikleri cerrahinin yerini almıştır.

Radyofrekans tekniğinde yetmezlik bulunan safen toplardamar içinden girilerek yüksek ısı verilip damar duvarında fibrozis oluşturup damarın kapanması sağlanır. Tümesan anestezinin de kullanıma girmesi sonucu tedavi etkinliği artmıştır. Tümesan anestezinin damar çevresine uygulanması ile birlikte çevre yapılar korunup damar duvarına bası oluşturularak radyofrekans daha güvenle hale getirilmiştir. Bu kullanım ile daha büyük varislerin tedavi yolu da açılmıştır.

Bu araştırmada iki varis hasta grubu oluşturulmuş, 1. grup 12 mm' den daha geniş safen toplardamara sahip hastalar ile 2. grup 12 mm' den küçük safen toplardamarı olan hastalar karşılaştırılmış. Her iki gruptaki hastalara radyofrekans ablasyon aynı süre ve enerjide uygulanmış. Tedaviden sonra iki grup 1. ay, 6. ay ve 1. yılda değerlendirilerek karşılaştırılmış. Her iki grup arasında yan etki ve damar kapanma oranları yönünden farklılık saptanmamıştır.

Bu sonuçlarda göstermektedir ki radyofrekans ablasyon büyük boy varislerin tedavisinde etkili ve güvenilir bir yöntemdir.

Kaynak: Journal Vascular Surgery: Venous and Lym Disease 2017:5;810-6.

radyofrekans ile varis tedavisi-min.jpg

Varisin termal ablasyonu ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız