Miyomektomi Sonrası Miyom Embolizasyonu Yapılır mı?


MİYOMEKTOMİ SONRASI MİYOM EMBOLİZASYONU

Miyom tedavisinde miyomektomi ile miyom embolizasyonu yaklaşık bir birinin alternatifi tekniklerdir. Tekli miyomlarda miyomektomi, çoklu miyomlarda embolizasyon ön plana çıkmaktadır. Girişimsel radyolojida yapılan embolizasyon ya da kadın doğum uzmanları tarafından yapılan miyomektomi, rahim miyomlarını tek başına tedavi edebilen yöntemlerdir.

Çoklu miyomları olan bazı hastalarda miyomektomi ısrarla uygulanmakta ama miyomektomi yeterli olamamakta ve tekrar tekrar uygulanması önerilmektedir. Kendi serimizde daha önce 3 kez miyomektomi yapılmış ve fayda görmemiş çoklu miyomları olan olgularımız miyom embolizasyonu sonrası yakınmalarından kurtulmuştur.

Bazı durumlarda, iki yöntemin birlikte kullanılması hasta için daha yararlı olabilir. Örneğin mutlaka miyomektomi ile tedavi edilmesi gereken, ancak ameliyatın zor ve kanamanın fazla olacağı düşünülen hastalarda, ameliyattan önce embolizasyonla miyom ve rahim damarları tıkanır ve daha sonra miyomektomi uygulanır. Bu tip hastalarda, embolizasyonda tıkayıcı materyal olarak eriyebilen tanecikler kullanılmalıdır. Embolizasyon ve miyomektominin birlikte kullanımına bir başka örnek de, rahimde çok sayıda myomu olan ancak ek olarak saplı miyomları olan hastalardır. Bu tür hastalarda, rahimin alınması - histerektomi yerine embolizasyon yapılıp cerrahi olarak saplı miyomlar alınabilir ve böylece rahim korunmuş olur.

Miyom embolizasyondan sonra uygulanan miyomektomilerde de ameliyat sırasında kan kaybının çok azaldığı, ameliyatın çok daha kolaylaştığı ve rahimden daha fazla sayıda miyomun çıkarılabildiği gösterilmiştir.

miyomektomi sonrası miyom embolizasyonu.mutucihangiroglu.com.jpg#467px #486px

Miyomektomi geçiren hastanın miyom embolizasyonu öncesi kontrol MR incelemesinde halen çok sayıda miyom izlenmektedir. 1. Koronal MR inclemesi, 2. Sagital ilaçlı MR incelemesi. Miyom embolizasyonu sonrası miyomların canlılığını yitirdiği ve belirgin olarak küçüldüğü izlenmektedir. 3. Koronal MR incelemesi, 4. Sagital ilaçlı MR incelemesi. Bu aşamadan sonra hamilelik mümkün olabilmektedir.

[Miyom Tedavisi]