Varis Tedavisinde Cerrahi, Lazer Ablasyon ve Köpük Tedavisinin Karşılaştırılması


VARİS TEDAVİSİNDE FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Varis tedavisinde cerrahi, endovenöz lazer ablasyon ve köpük tedavisinin etkiniliğinin karşılaştırılması, Klinik Araştırma Sonuçları

Varis tedavisinde uygulanan ameliyatsız tekniklerin varis çorabı ve konservatif tekniklere üstün olduğu bir çok çalışmada gösterilmiştir. Son yıllarda damar yolu ile yapılan -endovenöz termal ablasyon yöntemleri ile ultrasonografi eşliğinde uygulanan köpük tedavisi büyük oranda cerrahi tedavilerin yerini almıştır.

Girişimsel radyolojide uygulanan bu teknikler cerrahiye göre daha az invaziv yani daha az riskli olup daha kısa iyileşme süresi, skar oluşturmaması, daha az ağrı, kanama, enfeksiyon ve sinir hasarı riski oluşturmaktadır.

Bu araştırmada 214 hastaya rastgele 3 ayrı tedavi yöntemi uygulanmıştır. Varis tedavisi için 65 hastaya cerrahi, 73 hastaya lazer ablasyon, 76 hastaya da köpük tedavisi uygulanmıştır.

1 yıllık takip sonucunda yetmezlik bulunan damarların kapanma oranları;

  • cerrahide %97
  • lazer tedavisinde %97
  • köpük tedavisinde %51 olarak saptanmıştır.

İşleme bağlı ağrı ve uzun iyileşme süresi en fazla cerrahi yapılan vakalarda görülmüştür. En fazla tekrarlama oranları da köpük tedavisinde izlenmiştir.

Bu sonuçlar göstermektedir ki lazer ablasyon tedavisi daha az ağrı ve hızlı iyileşme yönünden cerrahi tedavilere üstündür.

Kaynak: British Journal of Surgery 2016:103;1438-1444.

varis-mutlucihangiroglu.com-min.jpg#389px #492px

Varis tedavisi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız