Karaciğer Hemanjiomu


KARACİĞER HEMANJİOMU

Karaciğer Hemanjiomu Nasıl Teşhis Edilir?

Karaciğer hemanjiomu sıklıkla rastlantısal olarak saptanır. Karaciğerin sık izlenen iyi huylu bir tümörüdür. Damarsal kökenlidir. Başka nedenden dolayı ultrasonografi yapıldığında hemanjiom çoğunlukla rastlantısal görülebilir. Çok büyük boyutlara ulaştığında da ağrı ve dolgunluk yakınmalarına yol açar.

Hemanjiom tanısında öncelikli görüntüleme yöntemi ultrasonografidir. Ultrasonografide kolaylıkla tanınır, tipik bulguları mevcuttur.

Hemanjiomun kesin tanısında bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) önemlidir. Çünkü bu iki incelemenin ilaçlı kullanılarak yapılan değerlendirmelerinde geç fazlarda çevresel başlayıp merkeze ilerleyen kontrast tutulumu tipik olup tanı koydurucudur.

MR ve BT bulguları tanı koydurucu olup biyopsi gerekmemektedir. Nadiren MR ve BT bulguları atipik olan vakalarda biyopsi gerekebilir.

Karaciğer Hemanjiomu BT Görüntüsü

Karaciğer hemanjiomun MR görünümü

karaciğer hemanjiomu-mutlucihangiroglu.com.jpg#924px #386px