Miyom Tedavisi Öncesi Niçin Pelvik MR Gereklidir?


PELVİK MR NEDİR? MİYOM TEDAVİSİ ÖNCESİ MR NEDEN GEREKLİDİR?

Manyetik rezonans (MR) Görüntüleme Neden Gereklidir?

Manyetik rezonans görüntüleme radyasyon içermeyen ve bilgisayarlı tomografiye göre nisbeten daha güvenli bir görüntüleme yöntemidir. Manyetik bir alanın kurgulandığı ortamada radyofrekans dalgaları vücuda gönderilerek sinyal elde edilir ve elde edilen sinyaller görüntüye dönüştürülür. Yumuşak doku seçiciliği en gelişmiş tekniktir.

Alt karın bölgesi kadınlarda temel olarak rahim ve yumurtalıkları içerir. Alt karın bölgesi pelvik bölge olarak da adlandırılır ve en sık hastalık nedeni kadın hastalıklarıdır.

MR her 3 düzlemde görüntü elde etme yeteneği sayesinde ultrasonografide elde edemediğimiz detayları sağlar. MR rahimdeki miyomların bir çok özelliğini ortaya koyar. Bunlar;

 • Miyomun büyüklüğü
 • Miyomun yerleşimi, rahim içinde mi?, rahim dışında mı?, rahimin en iç kısmında rahim iç boşluğuna mı uzanıyor?
 • Miyom sayısı,
 • Miyom dejenerasyonu
 • MR ile ilaç kullanılarak miyomun kontrast tutma özelliği ortaya konar.
 • Eşlik eden diğer serviks ve yumurtalık hastalıkları da detaylı olarak tanınır.

Tüm bu bulgular tedavi kararında çok önemlidir. Bu alternatifler;

 • Miyomlar dev boyutta mı? miyom embolizasyonu ya da sadece miyomun alınması (miyomektomi) ön plana çıkabilir.
 • Miyomlar çok sayıda mı? miyom embolizasyonu ya da rahimin alınması (histerektomi) tercih edilebilir.
 • Miyomlar çok düzensiz, içinde kanama var! miyomu taklit eden durumlar olabilir, histerektomi öncelikli olabilir.
 • Tekli ve saplı rahim dışına ya da rahim iç kavitesine uzanıyor! Miyomektomi öne çıkabilir.
 • Yumurtalıklarda iyi olmayan kitleler var ise histerktomi ve yumurtalıkların alınması doğru yaklaşım olabilir.

pelvik MR ile miyom-mutlucihangiroglu.com.jpg