Drenajlar

Safra yolları tıkanıklığında sarılık ortaya çıkar. Hastada ciltte, gözde ve idrarda sararma olarak tanınır. Safra yolları tıkanıklığı teşhisi ultrasonografi, BT ve MR ile konur. Safra yolları tıkanıklığını gösteren en iyi yöntem de MR kolanjiopankreatografidir. Safra yolları tıkanıklığına taş ve safra çamuru gibi iyi huylu nedenler olabileceği gibi safra yolları, safra kesesi, mide, duedenum ve pankreas kanserleri de yol açabilir. Tedavide girişimsel radyoloji bölümünde uygulanan direkt ciltten girilerek yapılan perkütan teknikler bilier drenaj ve bilier stentleme etkili tedaviler olarak kullanılır.

Vücutta karaciğer, böbrek kistleri, lenfosel ve asit , pelvral effüzyon gibi kolleksiyonların tedavisinde drenaj tekniği kullanılır. Girişimsel radyolojide kist ve koleksiyonların tedavisi direkt ciltten girilerek yapılana perkütan tedavilerle uygulanır.