Toplardamar

TOPLARDAMAR NEDİR?

toplardamar-mutlucihangiroglu.com.jpg#654px #382px

Toplardamarlar vücudumuzda kirli kanı taşıyan damarlarımızdır. Kirli kan gerçek anlamda kirliliği ifade etmez. Burada kirli ifade dokular tarafından kandan yararlı maddeleri ve oksijeni alınmış, dokularda ortaya çıkan yararsız maddelerin biriktiği kan anlamındadır. Bu kan toplardamarlar, tıbbi adıyla da venler, tarafından vücudun tamamından kalbe doğru taşınıp kalpten akciğere gönderilerek akciğerde tekrar oksijenin yüklenmesi sağlanır. Bu aşamadan sonra kan kalbe geri gidip atardamarlara geçerek tekrar vücuda dağılır. Bu dönüşüm sürekli devam eder.

Toplardamarlardaki kanın kalbe taşınmasında bir çok faktör rol oynar. Bunlardan biri göğüs boşluğu içindeki negatif basınçtır. Bu basınç toplardamarlar içindeki kanın kalbe akmasını sağlar. Bunun dışında atardamarlarda olmayan toplardamarlarda kapak sistemi vardır. Bu kapak sistemi kanın kalbe doğru akımında açılır iken aksi yönde kapak sistemi kapanarak kanın geri kaçması engellenir. Toplardamarlar atardamarlara göre daha ince duvar yapısındadır. Çevre yapıların ve kasların basısına bağlı olarak toplardamarlardaki kan akımını kalbe doğru hızlandırır.

Toplardamaların bir çok hastalığı mevcuttur. En sık hastalıklarından biri de bacak toplardamarlarında pıhtılaşma gelişmesi durumuna derin ven trombozu (DVT) denir. Bu durum ilk 14 günde akut olarak değerlendirilirken daha geç başvurular subakut ve sonrasında kronik olarak tanımlanır. Uzun dönende DVT sonrası hastaların %15' inde venöz yetmezlik gelişir. Toplardamar hastalıklarında girişimsel radyoloji yöntemleri etkili ve komplikasyon oranları düşük tedavi seçenekleridir. Girişimsel radyoloji hem akut DVT hem de kronik DVT tedavisinde yaşam kalitesini geliştiren ve başarı oranı nisbeten umut veren tedavi seçenekleri sunmaktadır. DVT' de tedavi edilmediği taktirde uzun dönemde gelişen komplikasyonları gidermek yönünden de girişimsel radyoloji önemli konuma sahiptir.

**Toplardamar darlık ve tıkanıklık tedavisi için aşağıdaki linklere tıklayınız. **

Toplardamar Darlığı ve Tıkanıklığı Tedavisi

Bacak Toplardamar Tıkanıklığı

Santral Toplardamar Tıkanıklığı

Derin ven trombozu

Akciğere Pıhtı Atması

Akciğere Pıhtı Atmasından Korunma - Filtre Yerleştirilmesi