Miyom Tedavisinde Yeni Gelişmeler

MİYOM TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER NELERDİR?

Miyom tedavisinde cerrahi ve embolizasyon dışında yeni yöntemlerde uygulanmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerde temel amaç daha az invaziv yöntemler kullanarak myomların tedavi edilmesini sağlamaktır.

MR-HIFU

Dünyada rahmin en sık alınma nedenini halen myomlar oluşturmaktadır. Bu bilgi ülkemiz için de geçerlidir. Myom tedavisinde günümüzde bir çok teknik kullanılmaktadır. Küçük boyutta ve yakınmaya yol açmayan myomlarda ilaç tedavisi, hormonlu rahim içi araçlar kullanılırken boyutları artan ve bası yakınmalarına, adet sorunlarına yol açan myomlarda 3 temel tedavi yöntemi myom embolizasyonu, myomektomi ve histerektomi uygulanmaktadır. Bu 3 yöntemin ortak özelliği invaziv girişim ya da ameliyat olmalarıdır.

Myom tedavisinde invaziv olmayan yani hastaya herhangi bir girişim yapmadan uygulanabilen bir yöntem hep ilgi çekmiştir.  Manyetik rezonans görüntüleme eşliğinde uygulanan yüksek frekanslı ultrasonografi (MR-HIFU) termal bir tedavi yöntemidir. Manyetik rezonans ile myomların yerleşimi gösterilip bu kesime yüksek frekanslı ses dalgaları göndererek yapılan. myom tedavisinde dokuda yüksek ısı oluşturup termal yolla myomu iskemik hale getirmektir. Yüksek ısı myomda nekroz oluşturarak hasarlanma yolu ile küçülmesine yol açmaktadır. Manyetik rezonans görüntüleme aynı anda tedavi planlamasını yaptığı gibi myomdaki ısı takibini de sağlayabilir.

MR-HIFU tamamıyla invaziv olmayan yani hastaya bir girişim gerektirmeyen bir myom tedavi yöntemidir. İşlem manyetik rezonans ünitesi içinde yapılmaktadır. En önemli avantajı risklerinin az, anestezi gerektirmemesi ve hızlı iyileşme sürecine sahip olmasıdır. Çeşitli araştırma sonuçlarına göre tedavi sonrası myomlarda beslenemeyen hacim %68 iken ortalama yakınmalarda 12 ayda azalma %59.9 ve myom küçülmesi %37 dir.

MR-HIFU ile myom tedavi yönteminin risk oranı düşük olup %8.7 dir. Tedavi sırasında araya giren bağırsak anslarına bağlı olarak etkinlik bazen düşebilir. Tekrar girişim oranları 3 ile 33 ay arasında %0 ile %21 arasında değişmektedir. Riskleri deri yanıkları, vajinal kanama, mesane iltihabı, sinir hasarını kapsamaktadır.

Radyofrekans Ablasyon

Vücudumuzda termal enerji kullanılarak bir çok iyi ya da kötü huylu tümör tedavisi yapılabilmektedir. Tümör dokusu içinde yüksek ısı oluşturularak tümör dokusunda koagülasyon nekrozu oluşturulur ve bu sayede tümör dokusu besleyenemeyip küçülür. Myomların tedavisinde ameliyatsız yöntemlerden biri de ablasyondur. Az sayıdaki myomların tedavisinde uygulanır.