Miyom

MİYOM NEDİR ? MİYOM BULGULARI NELERDİR?

Miyom kadınlarda en sık görülen iyi huylu tümör olup en çok 30-40 yaş arasında görülmektedir. Kadınların ortalama %25-50' sinde rastlanılmaktadır. Miyomlar miyoma uteri, fibrom, miyom olarak da isimlendirilmektedir.

Miyomlarda en önemli risk faktörleri hiç doğum yapmamış olmak, genetik yatkınlık, obezite ve siyah ırktır. Hormonların da miyomlar üzerinde etkisi bulunmaktadır. Miyomların en fazla görüldüğü dönem östrojen üretiminin yetersiz olduğu, yumurtlamanın bozulduğu menapozdan önceki 40 lı yaşlardır. Menapoz sonrası miyomlarda büyüme durur ve mevcut miyomların boyutlarında azalma olur.

Çoğu miyom herhangi bir şikayete sebep olmazken, bazı miyomlar menoraji (adetin fazla olması), sık idrar yapma, kasık ağrısı yaparlar. Miyomlar adet süresinin uzamasına ve yoğunluğunun artışına yol açtıkları için kansızlık (anemi) gelişmesine neden olur. Buna bağlı olarak hastalarda halsizlik, çabuk yorulma ve sık sık uykuya dalma gibi yakınmalara yol açar.

Miyomlar ile kısırlık arasında da ilişki mevcut olup miyomların önemli bir riski düşüklere yol açmasıdır. Tekrarlayan düşüklerde mutlaka miyom araştırılmalıdır.

MİYOM TİPLERİ VE MİYOM YERLEŞİMLERİ

#395px #319px

Miyomlar yerleşimlerine bağlı olarak tanımlanırlar: Rahimin en iç ve en dış katmalarına göre miyomun yerleşimi belirlenir. Buna göre 3 tip myom bulunmaktadır.

Subseröz miyomlar; Miyomlar rahime sapla ya da geniş tabanla bağlı olup rahim dışına uzandığı zaman subseroz miyom olarak adlandırılır.

Intramural miyomlar; rahim içindeki miyomlar olup kas tabakası içinde yerleşmiştir.

Submukoz miyomlar; rahimin en iç tabakası olup endometriumun hemen altında yerleşip rahim ortasında bulunan endometrial kaviteye uzanırlar. Kaviteyi doldurup servikse uzanabilirler.

Rahim içindeki miyomların yerleşimi ve sayısı uygulanacak tedavi yöntemini belirlemede en önemli kriterlerden birisidir. Ayrıca, çok sayıda miyom içinde hangilerinin hastadaki şikayetlere yol açtığını belirlemek de olanaksızlaşır.  Miyomların tiplerinin belirlenmesinde ultrasonografi detaylı bilgi vermekle birlikte en yüksek doğruluk manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile elde edilir.

Miyom ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

[Miyom]()