Böbrek Ablasyonu

Kriyoablasyon nedir?

• Kriyoablasyon iğne ile tümör dondurma tekniğidir. Vücutta  olan zararlı doku ve tümörleri dondurarak tahrip eder. Kriyoablasyon işleminin diğer ablasyon yöntemlerine göre en büyük avantajı işlem sırasında ablasyonu alanını aynı anda izleyebilmek ve ablasyonun etkinliğine karar verebilmektir. işlem esnasında ve işlemden sonra hasta daha az ağrı hisseder. Lokal anestezi eşliğinde tedavi gerçekleşir.

• Kriyoablasyon esnasında oluşan buz küresi (ICEBALL) tümör boyutu hesaplanarak tek iğne veya bir kaç tane iğneyle oluşturulur. Ayrıca milimetrik olarak hesaplanan ICEBALL  diğer ablasyon seçeneklerine göre tümörün ısı ile yok edilmesi - ablate edilmesinde çok büyük avantaj sağlar.

• Kriyoablasyon ultrason, BT veya MR eşliğinde görüntülerek yapılır.  Kriyoablasyon iğnelerini içerisinden argon gazı devir daim yaptırılır. Bu sayede -20 ve -80 derece arasında soğukluk oluşturulur. Bu soğuklukta lezyonlar kalıcı olarak tahrip edilir. Hasta işlem yapıldıktan sonra, aynı gün taburcu edilir.

Uygulama Alanları

• Böbrek

• Prostat

• Kemik

• Akciğer

• Karaciğer

• Yumuşak doku tümörleri

Böbrek

Böbreğin kanserlerinde (Renal hücreli kanser RCC) böbreği tümörlü doku ile birlikte bir kısmının çıkarılması (parsiyal nefrektomi) erken dönem ve santralde olmayan kitleler için standart tedavidir.  Buna karşın özellikle bir çok hastalığı olan, cerrahiye uygun olmayan hastalarda ablasyon tedavilerinin rolü her geçen gün artmaktadir. Kriyoablasyon,  4 cm' den küçük (T1a) böbrek kitleleri için iyi bilinen ve kabul görmüş bir terapidir. Kriyoablasyon böbrek  fonksiyonunu korur. Önde yerleşmiş ve santral böbrek kitleleri başarılı bir şekilde ablate edilebilir.

Tedavi protokollerinde (Ulusal kanser (NCCN) ve American Urological Assocaiton (AUA tarafından yayınlanan) 4 cm' den küçük böbrek tümörlerinin termal ablasyonlar ile tedavisi cerrahiye alternatif seçenek olarak kabul görmektedir.

Kriyoablasyon uygulanan 4-7 cm arasındaki (T1b) tümörlerde işlem sonrası yaşam süreleri 1 yıl için %96.5, 2 yıl için %86.1 ve 3 yıl için %62.6 dır.

İşlem BT, ultrasonografi ya da MR eşliğinde yapılabilir. Yaygın olarak BT eşliğinde yapılmaktadır. Lezyonaygun buz topu büyüklüğünün ve büyümesinin kontrolü yapılabilir

Böbrek kriyoablasyonuna bağlı olarak gelişen istenmeyen durumlar böbrek çevresinde kanama, yan ağrısı, apse, idrarda kan gelmesidir. Bu komplikasyon denilen istenmeyen durumlar, böbrek dışında doğru büyüyen tümörlerde daha nadir iken böbrek içine yani santralinde yerleşen tümörlerde daha yüksek olabilmektedir.

KRİYOABLASYONUN DİĞER ORGANLARDA UYGULANIMI

Akciğer

Akciğer metastazlarının kriyoablasyonu birinci basamak tedavi alternatifi olabilir.  Göğüs duvarı içinde bronşlara ve lezyonlara dayanan veya plevra içeren merkezi lezyonlar kriyoablasyon ile güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Metastatik akciğer tümörlerinde perkütan kriyoablasyon lokal kontrol sağlar.

Prostat

Kriyoablasyon, küratif amaçlı, minimal invaziv, etkili bir tedavi seçeneğidir.

Karaciğer

Uygun hastalar için, kriyoablasyon hepatik metastazlar için bir seçenektir. Ablasyon bölgesinin görünürlüğü intraprocedural monitörizasyona izin veren önemli bir avantajdır.

Kemik

Tümör kapsamını  optimize eder ve yaralanma riskini azaltır. Kriyoablasyon, radyoterapiden daha hızlı ağrı kesici sağlar. Kemik ablasyonda sementoplasti kullanımı için en uygun olan ablasyon türüdür.