Ablasyon Teknikleri

Ablasyon Teknikleri

  1. Radyofrekans ablasyon (RF)

Doku içerisinde iğne elektrotlar yolu ile 900 kHz' den düşük frekansta enerjinin uygulanmasıdır. Ablasyon uygulanan dokuda su moleküllerinde ileri derecede ortaya çıkan iyonik ajitasyon sonucu doku ısısının öldürücü düzeye yükselmesine bağlı olarak tümör dokusunda hücre ölümü ve nekroz gelişir.

  1. Kriyoablasyon /Cryoablasyon

Doku içine yerleştirilen prob uçunda sıvı nitrojen ya da argonun sebep olduğu dokuda hızlı soğuma ve doku içinde buz kristallerinin gelişmesidir. Doku ölümü ısı -40 derecenin altına düştüğünde gelişir.

  1. Mikrodalga Ablasyon (MWA)

MWA' da 900 Mhz ile 2.4 GHz arasında daha yüksek frekansta enerji kullanılır. Bu yüksek frekansta enerji radyofrekansta olduğu gibi su moleküllerinde yarattığı yüksek titreşim hedef tümörde yüksek ısı ve doku nekrozu sağlar.

  1. İrreversibl Elektroporasyon (IRE)

Nanoknife ( AngioDynamics) olarak da adlandırılan geri dönüşümsüz termal olmayan ablasyon tekniği doku içine uygulanan elektrik akımı sonucu kalıcı olarak hücrelerin zarlarında açıklıklar yaratarak hücrenin erimesine ve hücre ölümüne yol açar.

Ablasyon Tekniğinin Uygulanması

İşlem genel olarak genel anestezi altında ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografi eşliğinde uygulanır. RF ve MWA ağrılı bir işlem olmasına karşın kriyoablasyon nisbeten daha az ağrılı olup gereğinde bilinçli sedasyon eşliğinde de yapılabilir. Tüm ablasyonların bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılması genel olarak tercih edilmektedir.

Barsak, mide, karın duvarı ve diyafragmaya yakın yerleşen tümörlerde güvenli bir ablasyon oluşturmak amacıyla tümör ile normal doku arasında sıvı verilerek tümörün normal dokudan uzaklaştırılması sağlanabilir. Bu işlem hidrodiseksiyon olarak tanımlanır. Ablasyon sonunda giriş yolu da yakılarak tümörün bu kesimlere yayılması engellenir. Karaciğer kapsülüne bitişik, göğüs ve karın duvarına yakın tümörlerde bu işlem yapılmayabilir.

Ablasyonun Komplikasyonları (Yan etkileri-Riskleri)

  1. Kanama, oldukça nadir ortaya çıkar, işlem sırasında giriş sayısı arttıkça kanama riski artar.
  2. Tümör lizis sendromu, çok geniş ablasyon oluşturulduğu durumda ortaya çıkar. Trombosit sayısında azalma, pıhtılaşma sorunu ve organ yetmezliği gelişir.
  3. Apse, korunmak için işlem öncesi antibiyotik başlanır.
  4. Tümör yayılması, bir çok kez kapsül giriş çıkışı yapıldığında ortaya çıkar. Bu durumdan sakınılmalıdır.
  5. Safra yollarında hasar, santral yerleşimli tümörlerde görülür.
  6. Pnömotoraks , akciğerde hava kacağı, akciğere yakın tümörlerde gelişebilir