Kist ve Koleksiyon Tedavisi

KOLEKSİYONLAR; ASİT, PLEVRAL EFFÜZYON, APSE, LENFOSEL,

Koleksiyon herhangi bir boşlukta sıvı birikmesidir. Göğüs boşluğunda sıvı birikmesi plevral effüzyon, karın boşluğu içinde sıvı birikmesi asit olarak adlandırılır iken serbest sıvı yerine sınırlı yerlerde biriken sıvılar kist olarak da adlandırılır. Sıvı iltihabi olmadığı zaman basit kist, lenfosel olarak tanımlanırken içerisinde iltihap olduğunda apse olarak tanımlanır.

Plevral Effüzyon ve Asit Drenajı

Sıvı birikimlerinin direkt ciltten perkütan yolla tedavi edilmesidir. Girişim genellikle ultrasonografi eşliğinde yapılmakla birlikte nadiren bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde de yapılabilir.

Kolleksiyon boyutlarına göre mandrenli iğneler (seldinger, Chiba vb) ile girilerek tamamen boşaltılır. Boyutları büyük kolleksiyonlarda içerisine kateter yerleştirilerek serbest drenaja bırakılır.

İleri plevral effüzyon geliştiği zaman tekrarlama riskine karşın pleurocan denilen valv mekanizması içeren kateterlerin ultrasonografi eşliğinde yerleştirilmesi gerekir.

Batın içindeki sıvıların drenajında kateter yerleştirilmesi Seldinger tekniği (önce iğne, içerisinde kılavuz tel, tel üzerinden kateter kaydırılarak kist ya da kolleksiyon içerisine yerleştirilir ) ya da Trocar tekniği (kateter içerisindeki iğne ile direkt ciltten girilerek kist içerisine ulaşıldıktan sonra iğne sabit tutulup kateter iğne üzerinden kist içine doğru kaydırılır) ile kolaylıkla uygulanır.

Gelen sıvı berrak olmadığı durumda mikrobiyolojik analiz için örnek gönderilmesi gerekebilir. Antibiyotik alan hastalarda mikrobiyolojik analiz sonuç vermeyebilir.

Drenaj kateteri (Pigtail kateter, sağda görüntü) uç yuvarlak kesiminde aralıklı delikler mevcut olup bu kesim kolleksiyon içine yerleştirilirken diğer uçu ciltten dışarıya çıkarılarak sıvının drenaj torbasında birikmesi sağlanır. Kateter cilte dikilerek giriş yeri steril koşullarda kapatılır. Günlük gelen miktar aynı zamanlarda (örneğin her sabah 08:00 de gibi) boşaltılarak miktar kaydedilir. 3 günde bir hastanın pansumanı yapılıp günlük gelen miktar gözden geçilir. Günlük gelen miktar 20 cc’ nin altına düştüğü zaman kateter çıkarılır.

Böbrek Kist Drenajları

Böbrek, renal kistler böbreklerin en sık hastalığıdır. Değişik boyutlarda olabilir. Basit kistlerde duvarda kalınlaşma, kireçlenme ve MR ya da BT incelemelerinde kontrast tutulumu izlenmez. Komplike kistler ise duvarında kalınlaşma, kireçlenme ya da incemelerde duvarında kontrast tutulumu olabilir. Komplike kistlerin takip edilmesi gerekir. Bazen malign kanserlerin erken dönemde komplike kist şeklinde görülebileceği akılda tutulmalıdır.

Basit kistler ileri derecede boyutlara ulaştığı zaman bası yakınmalarına yol açabilir. Sürekli yan ağrısı, idrar yollarına bası ve buna bağlı hidronefroz ile birlikte böbrek atardamarına basıya bağlı tansiyon yükselmesine yol açabilir. Bu tür semptomlara sahip olan hastalarda renal kistlerin drenajının yapılması gerekir.

Manyetik rezonans (MR) incelemsinde koronal düzlemde sol böbrek kesimlerini tamamen dolduran yüksek sinyal intensitesinde (kırmız oklar) renal - böbrek kisti görünümü

MR incemelerinde (T2 ağırlıklı, solda), (T1 ağırlıklı ortada), (kontrastlı MR incelemesi (sağda) sol böbrek alanında (kırmızı ok) basit kist görünümü izlenmektedir. Kontrastlı inclemede kist ön kesiminde böbrek dokusu izlenmektedir.