Kanlı Dışkılama

KANLI DIŞKILAMA NEDEN OLUR?, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Büyük abdestte ya da gaitada kan görülmesi tüm gastrointestinal kesimlerden, yutak borucu (özefagus), mide, ince barsaklar ve kalın barsak hastalıklarından kaynaklanabilir.

Gaitanın rengi kanamanın nereden kaynaklanabileceği konusunda fikir verebilir. Siyah renkte ya da koyu renkte büyük abdest mide ve yutak borusu nedeni kanamalardan kaynaklanabileceği gibi gaitada taze kan görülmesi ince barsak ya da kalın barsak hastalıklarından kaynaklanabileceği gibi çok bol miktarda mide kanamalarında da gaitada taze kan görülebilir.

Nedenleri

 • Özefagus varisleri
 • Mide ve 12 parmak ülserleri
 • Barsak damar hastalıkları
 • Kolon polipleri
 • Kanserler, mide, kalın barsak
 • Hemoroid
 • Nadir nedenler

Teşhis

Kanama yerini belirlemede endoskopi ve kolonoskopi öncelikle yöntemler olmakla birlikte neden bulunamadığı zaman tüm batın bilgisayarlı tomografi, sintigrafı ya da anjiografi kullanılmaktadır.

Bağırsak Atardamar Anevrizmaları (Baloncuk)

Toplumdan nadir olmakla birlikte görülme sıklığı %1-2 dir. Bağırsak (visceral ) atardamar anevrizma nedenleri;

Gerçek anevrizmalar

 • Ateroskleroz (%32)
 • Medial dejenerasyon (%24)
 • Abdominal travma %22
 • İnfeksiyon ve inflamasyon
 • Hipertansiyon
 • Konnektif doku hastalıkları
 • Vaskülit
 • Herediter hemorajik telenjektazi

Yalancı anevrizmalar

 • Önceki ameliyat ve girişimler
 • Travma
 • İnfeksiyon ve inflamatuvar nedenler, pankreas iltihabı en sık inflamatuvar nedenlerdendir.

Gerçek anevrizmalar aşağıdaki durumlarda tedavi edilmelidir;

 • yakınmaya neden olduğunda,
 • hamilelik planlayan kadınlarda saptandığında,
 • karaciğer transplantasyonu planlandığında,
 • atheroskleroz dışı nedenlere bağlı olduğunda,
 • yıllık büyüme riski 0.5 cm dan fazla olduğunda,
 • çoklu karaciğer anevrizması olduğunda
 • 2 cm’ den büyük karaciğer, dalak ve çöliak arter anevrizmalarında tedavi uygulanmalıdır.

Tüm yalancı anevrizmalar sıklıkla yakınmaları yol açtıkları ve yüksek kanama riski taşımaları nedeniyle acil tedavi edilmelidir.

Tedavi

Girişimsel radyoloji bölümlerinde anjiografi ünitesinde genellikle genel anestezi gerektirmeden lokal anestezi ile kasık atardamarından girilerek yapılır.

 1. Basit koil embolizasyonu
 2. Stent yardımlı koil embolizasyonu
 3. Sıvı ajanlar ile embolizasyon
 4. Kaplı stentler ile gerçek ya da yalancı anevrizma tedavisi

Gerçek anevrizmlarda dar boyunlu olduğunda koil embolizasyonu öncelikli tedavi olmakla birlikte geniş boyunlu, fusiform şekilli anevrizmlarda kaplı stentler öncelikle tedaviyi oluşturmaktadır.

Yalancı anevrizmlarda nativ damarı koruma şansı var ise kaplı stent yok ise koil, sıvı embolizasyonu ya da trombin enjeksiyonları kullanılabilir. İleri derecede kıvrımlı ve ana atardamara uzak atardamarların embolizasyonunda sıvı embolizan ajanlar öncelikli olarak tercih edilebilir.

Endovasküler (damar içinden yapılan) ameliyatsız yöntemlerde tedavi riskleri;

 • Dalak infarktı
 • Embolizasyondan sonra bulantı kusma
 • Karaciğer iskemi, apse, safra kesesi iltihabı
 • Damar tıkanması, koil kayması,
 • Damar yırtılması
 • Tekrar kanama gelişmesi