Durdurulamayan Kanamalar

DURDURULAMAYAN KANAMA

Damar anomalileri çok çeşitli olup (arteriovenöz malformasyon, arteriovenöz fistül, hemanjiom gibi) kanama nedeni olabilirler. Anormal kanama ya da durdurulamayan kanamalar hayati risk taşıması nedeniyle önemli bir klinik durumdur. Sıklıkla karşılaştığımız kanama tipleri;

  • Burun kanamaları
  • Kan tükürme;
  • Mide kanaması;
  • Bağırsak kanaması;
  • İdrarda kanama;
  • Vaginal kanama
  • Geçirilmiş ameliyat yerinden kanama,

Vücudumuz çeşitli yerlerinde bir çok nedene bağlı olarak kanama gelişebilmektedir. Bu kanamalar daha önce bilinen nedene bağlı olarak gelişebileceği gibi ilk yakınma nedeni de olabilir. Bazı kanamalar sınırlı miktarda olup akut tedavi gerektirmeksizin altta yatan nedeni araştırmaya izin verir. Bazı kanamalar ise ciddi düzeyde olup öncelikle kanamaya müdahale edilirken altta yatan neden saptanmaya çalışılır. Girişimsel radyoloji standart tedavilerle durdurulamayan kanamaların tedavisinde çok önemli bir konuma sahiptir.

[Durdurulamayan Burun Kanaması]