Kanserde Yeni Gelişmeler

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER

Kemoterapi, İmmünoterapi
 
Kanser tedavisinde son dönemlerde sağlanan önemli gelişme immünoterapidir. 
 
Kanser Tedavisinde Lokal Uygulanan Yeni Tedavi Yöntemleri

Ablasyon
 
Kanser tedavisinde uygulanan ablasyon tedavileri uzun yıllardan beri cerrahiye alternatif olarak kullanılmaktadır.  
 
Kemoembolizasyon
 
Radyoembolizasyon
 
Kemosatürasyon
 
Malign melanoma nadir olmayan bir cilt kanseri tipidir. Farklı organlarda gelişebilir. Genellikle tedaviye yanıtları çok yüzgüldürücü olmayabilir. Gözden gelişen melanoma oküler melanoma olarak adlandırılır. 
 
Oküler melanomada yaşam süresini etkileyen önemli risk faktörlerinden biri karaciğer metastazlarıdır. Oküler ya da cilt melanomalarının karaciğer metastazlarında günümüzde en iyi tedavinin melphalan kullanılarak yapılan perkütan karaciğer perfüzyonu yanı diğer adı ile kemosatürasyonun olduğu (Faz III randomize çalışmalar) gösterilmiştir. 
 
Kemosatürasyon primer karaciğer kanserlerinde olduğu kadar nöroendokrin tümörün karaciğer metastazlarında,sarkom ve diğer nadir tip kanserlerin karaciğer metastazlarında da kullanılmıştır. 
 
Kemosatürasyon tedavisi anjiografi üntesinde, kasıktan, boyundan girilerek yapılan ve genel anestezi altında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu teknikte kasıktan girilerek karaciğer düzeyinde toplardamara balon yerleştirilir. Karaciğerin atardamarından ilaç verildikten sonra toplardamarlar düzeyinde kan direkt vücut dışına alınarak filtre edilip melphalan kandan uzaklaştırıldıktan sonra boyun toplardamarından temizlenmiş kan tekrar vücuta verilir. 
 
İrreversible Elektroforez 
 
Etiketler:

kanser, karaciğer kanseri, tümör, tümör tedavisi, kanserde lokal tedaviler, girişimsel onkoloji, ablasyon, kemoembolizasyon, radyoembolizasyon, kemosatürasyon, kanser tedavisi, protein elektroforez,  

back to top