Tiroit Ablasyonu

Tiroit nodülleri tiroit bezinin sık hastalığı olup görülme sıklığı %20-76 dır. Ultrasonografi incelemelerinde kadınların %50 sinde, erkeklerin %30 sinde tiroit nodülü görülür.

Tiroit nodüllerinin %85-93 iyi huylu - benign olmakla birlikte toplardamarlara (juguler) bası, kozmetik sorunlara yol açma, potansiyel kötü huylu nodüllere (malign transformasyona) dönüşme riski taşıyabilirler. Tiroit nodüllerinde kötü huylu nodül (malignite) riski yaklaşık %5-15 oranındadır.

Geleneksel olarak tiroit nodüllerinin tedavisi cerrahi ve ilaç (levothyroxine) tedavisidir. Cerrahi nodül için tam tedavi (küratif) olmakla birlikte genel anestezi gerektirmesi, ameliyatın yol açtığı (iatrojenik) tiroit dokusunun yetersiz çalışması yani hipotiroidizme yol açması ve ameliyata bağlı skar oluşturması dezavantajlarıdır. İlaç tedavisi olarak verilen levothyroxine tedavisi de tiroit bezinin fazla çalışması olarak tanımlanan hipertirodi bulgularına yol açabilir.

Cerrahi ile karşılaştırıldığında ablasyon tedavisinin cerrahiye üstünlüğü;

  • daha az yan etki - komplikasyon,
  • kısa hastane kalış süresi,
  • genel anestezi gerektirmemesi,
  • skar oluşturmaması ve
  • tiroit fonksiyonlarının korunmasıdır.

İyi huylu - benign tiroit nodüllerinde radyofrekans ve lazer ablasyon (1.) birincil tedavidir. Mikrodalga ablasyon 2. basamak tedavi yöntemidir.

Tiroit ablasyonu ile ilgili daha detalı bilgi için Tiroit Nodül Ablasyonuna bakınız, aşağıdaki mavi yazıya tıklayınız.
Tiroit Nodül Ablasyonu