Nüks Tiroit Kanseri Ablasyonu

Tiroit Kanseri Genel Bilgier

Tiroit kanserinin görülme sıklığı %7-15 oranında değişmektedir. Tiroit ultrasonografisi sırasında saptanan nodüllerin %85-93 tiroit nodülü iyi huylu olmakla birlikte düşük oranda da olsa kötü huylu tümöre dönüşme riski taşımaktadır.

Tekrarlayan Tiroit Kanser Tedavisi

Tiroit kanseri tedavisinde temel yaklaşım cerrahidir. Nüks tiroit kanserinin yani daha önce ameliyat yapılmış ve tiroit bezi yerleşiminde yeniden tümör dokusu gelişen vakalarda ablasyon alternatif tedavi olabilir. Hangi durumda ablasyon düşünülebilir;

  • Hastanın diğer sağlık sorunları yeni bir cerrahi tedaviye engel oluşturması
  • Hastanın genel anestezi alamayacak durumda olması
  • Yapılan tedavilere bağlı hastaya cerrahinin uygun olmaması
  • Hastanın yeni bir ameliyat istememesi
  • Hasta beklenen yaşam süresinin çok uzun olmaması durumunda termal ablasyon alternatif bir tedavi yöntemi konumundadır.

Tedavi Yaklaşımı ve Teknik

Nükse bağlı tiroit kanserlerinin ablasyonunda uygulanan teknik detaylar iyi huylu nodüllerde uygulanan yöntemlerle aynı olmakla birlikte geçirilmiş ameliyate bağlı yaygın yapışıklıklar bulunması ablasyon tedavisini bir miktar zorlaştırmakta ve buna bağlı yan etkileri artırmaktadır. Bunun dışında yaklaşım yönünden farklılık bulunmamaktadır.