Kanserde Yeni Tedaviler

KEMOTERAPİ, İMMÜNOTERAPİ

Kanser tedavisinde son dönemlerde sağlanan önemli gelişme immünoterapidir.

KANSER TEDAVİSİNDE UYGULANAN LOKAL TEDAVİLER

Ablasyon

Kanser tedavisinde uygulanan ablasyon tedavileri uzun yıllardan beri cerrahiye alternatif olarak kullanılmaktadır. Yeni yöntemlerden biri de İrreversible Elektroforez tedavisiolup bu tedavide elektrik enerjisi kullanılarak işlem yapılmaktadır. Bu tedavi standart ablasyon teknikleri radyofrekans ve mikrodalga ablasyonun yapılamadığı karaciğer merkezinde bulunan kanserlerde ya da pankreas kanserlerinde uygulanıp yaşam süresini uzatabilmektedir.

Kemoembolizasyon

Kemoembolizasyonda yeni teknikler geliştirilmekte olup eriyebilen partiküle yüklü yeni kemoterapiler ve immünoterapiler karaciğer kanserlerinde uygulanabilmekte ve umut verici sonuçlar alınabilmektedir. Standart kemoembolizasyonda tıkayıcı partikül nedeniyle bilurbin yüksekliğinde uygulanamaz iken eriyen partikül kullanılan kemeombolizasyon tedavisinde daha az kısıtlayıcı olabilmektedir.

Radyoembolizasyon

Standart radyoembolizasyon Yitrium 90 radyoaktif maddesi kullanılırken yeni geliştirilen Holmiyum 167 radyoaktif maddesi ile bazı karaciğer tümörlerinde umut verici sonuçlar alınmaktadır.

Kemosatürasyon

Malign melanoma nadir olmayan bir cilt kanseri tipidir. Farklı organlarda gelişebilir. Genellikle tedaviye yanıtları çok yüzgüldürücü olmayabilir. Gözden gelişen melanoma oküler melanoma olarak adlandırılır.

Oküler melanomada yaşam süresini etkileyen önemli risk faktörlerinden biri karaciğer metastazlarıdır. Oküler ya da cilt melanomalarının karaciğer metastazlarında günümüzde en iyi tedavinin melphalan kullanılarak yapılan perkütan karaciğer perfüzyonu yanı diğer adı ile kemosatürasyonun olduğu (Faz III randomize çalışmalar) gösterilmiştir.

Kemosatürasyon primer karaciğer kanserlerinde olduğu kadar nöroendokrin tümörün karaciğer metastazlarında,sarkom ve diğer nadir tip kanserlerin karaciğer metastazlarında da kullanılmıştır.

Kemosatürasyon tedavisi anjiografi üntesinde, kasıktan, boyundan girilerek yapılan ve genel anestezi altında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu teknikte kasıktan girilerek karaciğer düzeyinde toplardamara balon yerleştirilir. Karaciğerin atardamarından ilaç verildikten sonra toplardamarlar düzeyinde kan direkt vücut dışına alınarak filtre edilip melphalan kandan uzaklaştırıldıktan sonra boyun toplardamarından temizlenmiş kan tekrar vücuta verilir.