Diyaliz Hastalarında Girişimsel İşlemler

DİYALİZ HASTALARINDA NE TÜR GİRİŞİMSEL İŞLEMLER UYGULANIR?

Böbrek fonksiyonları bozulan hastalarda yaşamın idamesi için hemodiyalize ihtiyaç duyulur. Hemodiyaliz ya da kısaca diyaliz vücutta biriken zararlı maddelerin, vücuttan atılmasında kullanılan cihazlardır. Düzenli bir şekilde hastanın ihtiyacı sıklığında diyaliz işlemi yapılmalıdır.

Diyaliz uygulanabilmesi için hastada bazı girişimlerin yapılması gerekir. Belirli miktarda kanın hastanın vücudu dışına çıkarılarak cihazdan geçirilip temizlendikten sonra tekrar hastaya verilmesi gerekir. Diyaliz yapılabilmesi için hastaya fistül açılması ya da kalın çaplı kateterlerin boyun ya da kasık kesiminden yerleştirilmesi gerekir. Fistül cerrahi olarak kol düzeyinde atardamar ile toplardamarın ağızlaştırılmasıdır. Bu sayede toplardamara yüksek miktarda kan gelmesi ve damarın genişlemesi sağlanır. Bu sayede diyaliz cihazını çalıştırabilecek volümde kan miktarı sağlanmış olur.

Günümüzde diyalizde en uzun süreli kullanıma olanak veren yöntem fistül açılmasıdır. Fistül açılmasında en önemli kriter cerrahi öncesi ön kol ve kolun detaylı ultrasonografi ile değerlendirilmesi atardamar, toplardamar çaplarının yeterli olması, toplardamarın cilte yakın olması son derece önemlidir.

Girişimsel radyoloji bölümlerinde diyaliz hastalarına yapılan işlemler;

  • Geçici kateter yerleştirilmesi
  • Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi
  • Kateter revizyonu ve değiştirilmesi
  • Toplardamar darlık ve tıkanıklık tedavisi
  • Fistül darlığına balon uygulanması
  • Fistül tıkanıklığında pıhtı çıkarılması ya da pıhtı eritilmesi

Girişimsel radyoloji bölümlerinde anjiografi ünitelerinde tüm bu işlemler genel anestezi gerektirmeden yüksek başarı oranlarında uygulanmaktadır. Tünelli kateter yerleştirilen hastaların kateter bakımı konusunda eğitilmeleri kateterin kullanım süresini uzatmaktadır. Fistülü olan ya da fistül tedavisi yapılan hastaların düzenli olarak 3-6 aylık aralıklarla Doppler ultrasonografi kontrolü yapılmalıdır.

Fistül tedavisi ve tünelli kateter yerleştirilmesi ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Fistül Tedavisi

Tünelli Kateter Yerleştirilmesi