Varisin Ameliyatla Tedavisi

VARİS AMELİYATI

Varisler uzun yıllardan beri cerrahi yolla tedavi edilmekteydi. Varisin ameliyatla tedavisinde damarların bağlanması ya da bağlanarak çıkarılması yöntemi uygulanmaktadır. Bu varis tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemler ligasyon -bağlama ve stripping - soyup çıkarma olarak adlandırılır. Bu yöntemler genel anestezi gerektirmesi, ameliyat izi (skar) oluşturması, hastanede yatışı gerektirmesi ve  işleme ait risklerle birlikte tekrarlama olasılığının yüksek olması nedeniyle son dönemlerde uygulanımı azalmıştır. Uzun süreli takiplerde cerrahi sonrası tekrarlama oranları %35-40 düzeylerine yaklaşmaktadır.