Böbrek Biyopsisi

BÖBREK BİYOPSİSİ

Böbrek Biyopsisi Nedir?

Böbrek hastalıkları diffüz yani tüm böbreği tutabileceği gibi belli bir kesiminde yani lokal olabiilir. Böbrek biyopsisi böbreğin tamamını ya da bir kısmını tutan hastalıkların teşhisinde kullanılır.

Bacaklarda şişme, idrarda renk değişikliği ya da tansiyon yüksekliği gibi yakınmalar böbrek hastalıklarının erken dönem belirtileri olabilir.

Böbrek Biyopsisi Ne Zaman Yapılır?

Diffüz böbrek (renal) parankimal hastalık tanısında /takibinde, böbrek nakli yapılan kişilerde doku reddi (rejeksiyon) şüphesi olan hastalarda, glomerülonefrit şüphesinde, böbrek yetmezliği olan nedeni ortaya konulamayan durumlarda,  yaygın olmayan belli bir kesime sınırlı böbrek (solid renal kitlelerin) lezyonlarının tanısında böbrek biyopsisi uygulanır. Fokal lezyonlardan yapılacak biyopsiler gereksiz nefrektomileri (böbreğin alınması) azaltacaktır. Çünkü böbrekteki fokal lezyonların %30 iyi huylu tümörlerden oluşur.

Böbrek biyopsileri sıklıkla hasta yüz üstü pozisyonunda iken ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılır. Böbrek parankim hastalığından şüphe edilen durumlarda hasta yüz üstü yatarken ultrasonografi eşliğinde yapılır. Böbrek naklı hastalarında ve böbrekte fokal lezyon bulunması durumlarında hastanın sırt üstü ya da yan yatması tercih edilebilir. Kanama riski diğer biyopsilere göre nisbeten yüksektir.

Böbrek biyopsisinde de işlem öncesi hazırlık diğer biyopsilerde olduğu gibidir. Kanama testleri normal sınırlarda olmalı ve hasta kan sulandırıcı ilaç kullanmamalıdır.

Teknik olarak hasta yüz üstü yatarken karın altına baskı oluşturacak rulo benzeri malzeme konularak böbrekler daha yüzeyel konuma gelirler. Biyopsi sonrası hasta sırt üstü yatırılarak kanama kontrolü yapılır.

Transplant Böbrek Biyopsisi

Böbrek transplantasyonu sonrası böbrek fonksiyonlarında bozulma başladığında ve böbreğin reddi şüphesi bulunduğunda olası nedenin ortaya konması amacıyla greftten yani transplante böbrekten ultrasonografi eşliğinde biyopsi yapılır. Nativ böbrekte hasta yüz üstü yatıp sırttan işlem yapılırken transplante böbrekte hastanın nakil böbreği sağ ya da sol alt karın bölgesine konduğu için sırt üstü yatarken böbrek biyopsisi yapılır.

İşlem hazırlık, teknik ve uygulamalar yönünden nativ böbrek (kişinin kendi böbreği) ile transplant böbrek biyopsisi arasında farklılık bulunmamaktadır.