Girişimsel Radyolojide Son Gelişmeler

Atardamar darlığı, tıkanıklığı, diyabetik ayak
Toplardamar, diyaliz fistül darlık ve tıkanıklığı
Balon, stent, aterektomi, trombektomi
Varis, varis tedavisi, lazer, köpük
Varikosel tedavisi
Anevrizma tedavisi, anevrizma embolizasyonu
Miyom tedavisi, miyom embolizasyonu
Kanser, biyopsi, girişimsel kanser tedavisi

Atardamar Darlık ve Tıkanıklığı

Kol ve bacak damarları, atardamar
Damar darlığı, damar tıkanıklığı
Periferik arter hastalığı
Anjiografi, BT anjiografi, MR anjiografi
Balon tedavisi, ilaçlı balon
Stent, ilaçlı stent yerleştirilmesi
Aterektomi, damar traşlaması

Diyabetik Ayak

Diyabet, şeker hastalığı
Bacaklarda yara, iyileşmeyen ülser, gangren
Bacak damar darlık ve tıkanıklığı
Diyabetik ayakta korunma, yara bakımı
Diyabetik ayak teşhisi, Doppler, anjiografi
Diyabetik ayak tedavisinde yeni gelişmeler
Amputasyon, amputasyonda korunma
Balon, stent, damar tıraşlaması, aterektomi

İnme, Felç

İnme tanısından önleyici tedavilere
Karotis, şah damarı, vertebral arter
Karotis hastalığı, karotis darlığı
Karotis stent yerleştirilmesi, endarterektomi
Acil inme tedavileri, ilaçla pıhtı eritilmesi, pıhtı çıkarılması

Toplardamar Darlık ve Tıkanıklığı

Toplardamar, ven, diyaliz fistülü
Diyaliz geçici, kalıcı kateter yerleştirilmesi
Fistül darlığı, tıkanıklığı tedavisi
Santral toplardamar tıkanıklığı
Bacaklarda şişme, derin ven trombozu
Toplardamar darlık ve tıkanıklığında balon, stent yerleştirilmesi
Pıhtı eritilmesi, pıhtı çıkarılması, trombektomi

Varis

Bacak varisi, reflü, toplardamar yetmezliği
Varis tanısında Doppler ultrasonografi
Varis tedavisi, varis ameliyatı
Varisin radyofrekans, lazer ile ablasyonu
Varislerin köpük skleroterapi ile tedavisi, flebektomi
Varis çorabı, varis ilaçları
Varisten korunma, eksersiz ve beslenme

Anevrizma

Beyin anevrizması, balonçuk
Beyin kanaması, ani bilinç kaybı
Anevrizmanın teşhisi, anjiografi, MR anjiografi, BT anjiografi
Anevrizmanın ameliyatsız tedavisi, endovasküler tedavi
Koil, stent eşliğinde koil embolizasyonu
Akım çevirici stentler

Miyom, Miyom Tedavisi

Uzun süren adet kanamaları
Miyom tanısı, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme
Miyom ameliyatı, miyomektomi, histerektomi
Miyomun ameliyatsız tedavisi, miyom embolizasyonu
Miyom tedavisinde yeni gelişmeler, ablasyon, HIFU

Kanser Tanı ve Tedavisinde Girişimsel Radyololoji

Biyopsi, görüntüleme eşliğinde biyopsi
Port yerleştirilmesi
Ablasyon, radyofrekans, mikrodalga, kriyo
Kemoembolizasyon
Radyoembolizasyon
Safra yolları tıkanıklığı tedavisi
İdrar yolları tıkanıklığı tedavisi

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ TEDAVİLERİ

  • Drenajlar
    Safra yolları, İdrar yolları, Kist, Apse

    Drenajları safra yolları, idrar yolları tıkanıklıklarında, kist, apse ve karaciğer kist hidatik hastalığında uygulanır. Tüm bu hastalıkların tedavisi ameliyatsız girişimsel radyoloji teknikleri ile uygulanır.

back to top