Kist Hidatik Tedavisi

 Kist Hidatik Tedavisi

A. Endikasyonları
a. Gharbi tip1 ve 2 PAIR, Gharbi tip 3 kateterizasyon tekniği
b. In con¬trast to simple liver cysts, which often have lobulated contours, type 1 hydatid cysts are round or ellipsoid due to their hydrostatic pressure and their walls are thicker than of simple cysts
 
B. Kontrendikasyonları
a. Kistobilier fistül
 
C. Hasta hazırlık
a. İşlem öncesi 10 gün boyunca Albendazol kullanılır. İşlem sonrası 1 ay devam eder.
b. Andazol 200 mg 2x2 10 gün işlem öncesi ve 30 gün işlemden sonra verilir.  
c. Andazol 10 mg/kg/gün
d. Heart rate, arterial oxygen saturation, and noninvasive blood pressure were monitored. After catheterization of a pe¬ripheral vein, lactated Ringer solution 5 mL/kg was administered, and oxygen 4 L/min was applied via face mask. Diphen-hydramine HCl 20 mg and methyl prednis¬olone 1 mg/kg were applied intravenously to all patients for prevention of allergic reactions and decreasing the anaphylaxis risk.
e. Anaflaktik şoka karşın hazırlıklı ol. 
 
D. Teknik
a. Kistin işlem öncesi total volümü ölçülür. volume =X x Y x Zx 0, 523.
a. 18G Chiba ile girilir, kistik %20’ı aspire edilir. 
b. Alternatif yöntem olarak trocar tekniği ile yerleştirilmiş 6F kateter daha uygun olabilir. 
c. Total volümün %10-20 si kontrast madde kist içine verilir. Skopide değerlendirilir. 
d. Geri kalan volümün %10’ u kalıncaya kadar aspire edilir. 
e. Total volümün %35-50’ i hipertonik salin %20-30’ luk kist içine verilir. 
f. Endokistin perikistten ayrıldığı saptanır. 
g. 15. Dakika beklenip kist içeriği aspire edilir. 
h. Tekrar aynı miktarda kontrast madde verilerek kistografide ekstravasazyon, bilier kaçış olmadığı gösterilir. 
i. Total volümün %60-70 i %98 lık etanol kist içine uygulanır ve 15 dk beklenir. 
j. Tüm kist aspire edilir. 
k. Aspirat yeterince gelmedğinde 22G needle 18G içerisinden gönderilir. Gereğinde ayrı punkture yapılarak kist içeriği tamamen aspire edilmeye çalışılır. 
l. İşlem sonuna kadar ilk iğne yerinde tutulur. 
m. Cysto-bilier fistül varlığında veya kist içeriği aspire edilemediğinde kateterizasyon tekniğine geçilir. %30 salin enjekte edildikten sonra 15 dk beklenir ve 8F pigtail kateter yerleştirilir. 24 saat beklenir. Kistografide fistül yok ise önceki miktarın yarısı %98 etanol kist içine verilir ve 15 dk beklenir. Fistül varlığında etanol kullanılmaz. 
n. Kist içeriğinden sitolojik ve mikrobiyolojik analizler yapılır. 
o. 6F kateter yerleştirilen vakalarda 24 saat kalır ve ertesi gün değerlendirilir. 
 
E. Komplikasyonlar
a. Kist ruptürü,
b. Abse
c. Fistül
d. Sekonder sklerozan kolanjit
e. Abse
 
F. Takip
a. The success criteria of the percutaneous hydatid cyst treatment included 
i. considerable reduction in size and volume of the cyst as well as the
ii. fluid component of the cavity,
iii. irregularity and thickening of the cyst wall, 
iv. disappear¬ance of the fluid component and eventual solidification of the cyst, and 
v. no increase in size during follow-up.
 

 

back to top