Variste Güncel Tedaviler

Varis; Teşhisten Tedaviye

 Prof. Dr. Mutlu Cihangiroğlu Estetik Plus Dergisinin  güncel varis tedavisi ile ilgili sorularını cevapladı.
 
Varis Nedir?
 
Varis bir toplardamar hastalığıdır. Toplardamar kirli kanı kalbe taşıyan damarlarımızdır. Toplardamarın içinde kanın kalbe gitmesini sağlayıp geri kaçmasını engelleyen kapakçıklar bulunmaktadır. Bu kapakçıkların bozulması ve buna bağlı kanın ayaklara doğru geri kaçması varishastalığının temel nedenidir. Geri kaçan kan cilt altındaki kılcal damarları genişletir bu genişlemiş toplardamara varis denir.
 
Varis Nedenleri Nelerdir?
 
Genetik faktör en sık görülen nedenlerden biri olup ailesinde varis olan bir kadın eğer önlem almamışsa hayatının ilerleyen döneminde varis sorunu yaşayacaktır. Bunun yanı sıra çoklu doğumlar, hormonlar, uzun süreli ayakta durmayı gerektiren bazı meslek grupları, geçirilmiş damar pıhtılaşmaları nedenler arasında sayılabilir.
 
Varis Ne Tür Yakınmalara Yol Açar?
 
En sık yakınma nedeni özellikle genç kadınlarda kozmetik sorunlar olmakla birlikte bacaklarda kasılma, ağrı, dolgunluk, kramp, huzursuzluk, şişlik, renk değişiklikleri ve iyileşmeyen yaralara yol açabilir.
 
Varis Tedavisi Neden Önemlidir?
 
Hastaların kozmetik bir sorun olarak yaklaştığı varis aslında ilerleyici bir hastalıktır. Tedavi edilmezse ayak beslenmesi etkilenir,  ayakta renk değişiklikleri ve iyileşmeyen yaralar oluşabilir. Kangrene kadar gidebilir. Büyük boy varisler içerisinde oluşan pıhtılaşmalar damar tıkanıklıklarına yol açıp akciğerlere pıhtı atabilir.
 
Varis İçin Risk Grubunun Kadınlar Olduğu Doğru mu?
 
Kadınlarda daha yaygın olarak görülmektedir. Kadınlardaki hormon sirkülasyonu varis gelişimini hızlandırmakta ve bu sebeple kadınlarda daha sık olarak görülmektedir.
 
Varis Tedavisinde En Doğru Şekilde Planlama Nasıl Yapılmalı?
 
Göz ile teşhis edilebilse de renkli Doppler ultrasonografi ile varise yol açan neden ortaya konur ve tedavi varise yol açan temel nedene göre planlanmalıdır.
 
Doppler yaptırmadan varis tedavisine başlamayın ve başlatmayın.
 
Kaç Tür Varis Tedavisi Vardır?
 
Cerrahi ve termoablasyon (yüksek ısı kullanılarak damarın kapatılması, en sık uygulananı lazer tekniği) iki temel tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavide başarı oranı düşük ve tekrarlama riski yüksektir. Lazer yönteminde ise başarı oranı çok daha yüksektir.
 
Hangi Tür Lazer Teknikleri Variste kullanılmaktadır?
 
Endovenöz (EVLT) ve transdermal lazer teknikleri kullanılmakta olup variste asıl tedavi yöntemi cerrahi yöntem yerine uygulanan endovenöz lazerdir.
 
Varis Tedavisinde Endovenöz lazer (EVLT) nasıl uygulanır ?
 
Doppler ultrasonografi ile toplardamar görülerek, girişimsel radyoloji yöntemiyle damar içine lazer fiberi yerleştirilir. Toplardamar çevresine lokal anestezi uygulanır. Lazer fiberinden ısı verilerek, fiber yavaş çekilir ve damar kapatılır. Kapatılan damar zaman içinde vücutta kaybolur.
 
Lazer tedavisinde başarı oranı yüzde 95 civarındadır. Cerrahi yönteme göre avantajları; tekrarlama riskinin çok daha düşük olması, hastada ameliyat izi oluşturmaması, genel anestezi gerektirmemesi ve işlem sonrası aynı gün normal hayata hemen başlanabilmesi.
 
Varis Tedavisinde Köpük Tedavisi ve Transdermal Lazer Ne Zaman Uygulanır ?
 
Lazer  (EVLT) ile temel neden tedavi edildikten sonra orta çaplı varislerin içerisine tek tek girilip köpük enjekte edilip damarların büzüştürülerek kapanmaları sağlanır. Kılcal varislere de direkt cilttentransdermal lazer tedavisi uygulanır.
 
Varisten korunma, Varissiz Bir Hayat İçin Neler Yapmalıyız?
 • Varisten korunmak için çok hareket edin, uzun yolculuklarda birkaç adım atmaya çalışın
 • Henüz sizi rahatsız etmeyen gözle görülür varisleriniz var ise uzun yolculuklarda varis çorabı giyinin
 • Her gün 30 dk bacaklarınızı vücut seviyenizin yukarısında tutun, mümkünse bunu ayaklarınızı bir yere yaslamadan yapınır. 
 • Sıcak banyo, hamam, sauna, solaryumdan kaçının
 • Duştan sonra bacaklarınızı soğuk suyla yıkayın
 • Bacak bacak üzerine atarak oturmayın
 • Dar kıyafetlerden, yüksek topuklu dar ayakkabılardan kaçının
 • Beslenmenize dikkat edin, mümkün olduğunda taze sebze ve meyve ağırlıklı bir diyet uygulayın, kabız kalmamaya dikkat edin. 
 • Stresten uzak durun
 • Spor hem bacaklarınızın hem de sağlıklı yaşam için sizin en iyi dostunuzdur bunu unutmayın

Variste Güncel Araştırma Sonuçları 

Büyük Safen Venin Lazer Ablasyonunda Tedavi Edilen Uzunluğun Erken Klinik Sürece Etkileri

J Vasc Surg: Venous and Lym Dis 2016; 4:416-421. 

Yakınmalara yol açan variköz venleri bulunan hastalarda günümüzde tedavinin amaçı tüm kaçak- reflü izlenen damar segmentinin uzaklaştırılması ya da ablasyonudur. Bu ayakta iken toplardamar basınçını düşürür ve yakınmaları iyileştirip kronik venöz hastalık komplikasyon-risklerinden korur. Endovenöz ablasyon variköz venlerin tedavisinde büyük oranda cerrahinin yerini almıştır. Endovenöz tedavinin genel anestezi gerektirmemesi, ameliyat kesisi-skarı oluşturmaması önemli avantajları olup buna bağlı olarak hızlı iyileşme, azalmış lokal komplikasyonlar, hızlıca normal yaşama dönme gerçekleşmektedir. 

Endovenöz tedavide amaç tek aşamada tedaviyi tamamlamak, yardımcı tedavi ihtiyaçını ortadan kaldırmaktır. İlave tedaviler skleroterapi ya da flebektomi olsun potansiyel komplikasyonlara neden olup bunlar ciltte pigmentasyon-renk değişikliği, enjeksiyon yerinde ülserler, flebektomi yapılan yerde kanama, sinir hasarları, nadiren de beyin felcidir. Bazı çalışmalarda tedavi edilen segment uzun olduğunda yardımcı tedavilere ihtiyaçın ortadan kalktığı gösterilmiştir.

Çalışmanın amacı tedavi edilen büyük safen toplardamar uzunluğunun erken tedavi gidişine etkisini araştırmaktır. Çalışma grubuna toplardamarda anevrizmal genişleme olan, bacak atardamar tıkanıklığı bulunan ve safen veninde trombüs bulunan olgular alınmadı ve bu hastalara endovenöz lazer uygulanmadı. Çalışmaya 79 hasta dahil edildi. Hastaların takiplerinde tekrar girişim gerektiren hasta oranları araştırıldı. Olguların 15' inde tedavi sonrası ikinci tedavi uygulanması gerektirmiş. Komplikasyon olarak bir olguda femoral vende trombüs ile diğer nadir komplikasyonlar iltihabi durumlar (flebit, sellülit) görülmüştür. 

Çalışmanın sonuçları;

 • Tedavi edilen damar uzunluğu 0-20 cm olanlarda tekrar girişim gerektirmeyen hasta oranı %68.9,
 • Tedavi edilen damar uzunluğu 21-39 cm olanlarda tekrar girişim gerektirmeyen hastaların oranı %86.5,
 • Tedavi edilen damar uzunluğu 40 cm' den uzun olanlarda tekrar girişim gerektirmeyen hastaların oranı %100 olarak saptanmıştır. Yani ablasyon yapılan hastalarda damar uzunluğu 40 cm i geçtiğinde bu hastaların hiç birinde ilave tedavi ihtiyaçı görülmemiştir.

Diğer bir ifade ile ilk endovenöz lazer ablasyon tedavisinde tedavi edilen büyük safen veni uzunluğu ne kadar fazla ile ilave tedavi ihtiyaçı o oranda azalmaktadır. Bu sonuç göstermektedir ki etkili tedavi için mümkün olduğunda ablasyon yapılan toplardamar- büyük safen venin reflü izlenen en az 30 cm lik kesimine ablasyon yapılmalıdır. 

 

Büyük safen variköz venin tedavisinde cerrahi, endovenöz lazer ablasyon ve ultrasonografi eşliğinde köpük skleroterapinin karşılaştırılması, randomize klinik araştırma

British Journal of Surgery 2016; 103:1438-1444

Yüzeyel variköz venlerin ve venöz reflünün invaziv tedavisi varis çorabı ve konservatif tedaviler ile karşılaştırıldığında yaşam kalitesini geliştirdiği gösterilmiştir. Geçen 10 yıllık sürede minimal invaziv teknikler olan endovenöz lazer ablasyon ve ultrasonografi eşliğinde köpük tedavi-köpük skleroterapi variköz venlerin tedavisinde yaygın popülarite kazanmış ve büyük oranda cerrahinin yerini almıştır. Bu teknikler cerrahiye göre daha az invaziv yani daha az travmatik olup daha kısa sürede iyileşme, daha az ağrı ve kanama, enfeksiyon ve sinir hasarı gibi komplikasyonların daha az görülmesi cerrahiye üstün hale getirmiştir. 

Bu çalışmada büyük safen ven reflüsü olan 214 hasta 3 tedavi seçeneğine rastgele (randomize) dağıtılmıştır. 65 hastaya cerrahi, 73 hastaya endovenöz lazer ablasyon, 76 hastaya ultrasonografi eşliğinde köpük skleroterapisi-köpük tedavisi uygulanmıştır. Periferik arter hastalığı, lenfödem, vücut kütle indeksi (BMI) 40kg/m2 nin üzerinde olanlar, genel hastalık hali, allerji, derin ven trombozu ve pıhtılaşma sorunları bulunan hastalar tedavi protokolünden çıkarılmıştır. 

1 yıllık takip sonucunda cerrahi yapılan hastalarında %97' sinde, endovenöz lazer ablasyon yapılan hastaların %97'sinde ve ultrasonografi eşliğinde köpük tedavisi yapılan hastaların ise %51' inde büyük safen venin tıkalı olduğu saptanmıştır. İşleme bağlı ağrı ve uzun iyileşme süresi en fazla cerrahi grupta görülmüştür. Ağrı azlığı ve iyileşme süresi kısalığı yönünden diğer iki tedavi yöntemine göre üstün olmasına karşın hastalığın tekrarlama oranı en fazla köpük tedavisinde görülmüştür. 

 

Etiketler:

varis; varis tedavisi; varisin lazer ile tedavisi; varislerde köpük skleroterapi; varisden korunma; varis çorabı; varisin ameliyatsız tedavisi; varis hastası; ayaklarda şişme; 

<varis> <varis tedavisi>

back to top