Kanlı Dışkılama

KANLI DIŞKILAMA

Büyük abdestte ya da gaitada kan görülmesi tüm gastrointestinal kesimlerden, yutak borucu (özefagus), mide, ince barsaklar ve kalın barsak hastalıklarından kaynaklanabilir. 
 
Gaitanın rengi kanamanın nereden kaynaklanabileceği konusunda fikir verebilir. Siyah renkte ya da koyu renkte büyük abdest mide ve yutak borusu nedeni kanamalardan kaynaklanabileceği gibi gaitada taze kan görülmesi ince barsak ya da kalın barsak hastalıklarından kaynaklanabileceği gibi çok bol miktarda mide kanamalarında da gaitada taze kan görülebilir. 
 
Kanamanın sık nedenleri;
 
• Özefagus varisleri
• Mide ve 12 parmak ülserleri
• Barsak damar hastalıkları
• Kolon polipleri
• Kanserler, mide, kalın barsak
• Hemoroid
• Nadir nedenler

Teşhis
 
Kanama yerini belirlemede endoskopi ve kolonoskopi öncelikle yöntemler olmakla birlikte neden bulunamadığı zaman tüm batın bilgisayarlı tomografi, sintigrafı ya da anjiografi kullanılmaktadır. 
 
Girişimsel Tedavilerin Uygulandığı Barsak Kanama Nedenleri ve Tedavileri

Barsak Atardamar Anevrizmaları (Baloncuk) 
 
Toplumdan nadir olmakla birlikte görülme sıklığı %1-2 dir. 
 
 Barsak (Visceral ) Atardamar Anevrizma Nedenleri
 
1 Gerçek anevrizmalar 
• Ateroskleroz (%32) 
• Medial dejenerasyon (%24) 
• Abdominal travma %22 
• İnfeksiyon ve inflamasyon 
• Hipertansiyon 
• Konnektif doku hastalıkları 
• Vaskülit 
• Herediter hemorajik telenjektazi
 
2 Yalancı anevrizmalar 
• Tıbbi nedenler 
• Travma 
• İnfeksiyon ve inflamatuvar nedenler, pankreas iltihabı en sık inflamatuvar nedenlerindendir. 
 
Barsak Atardamar Anevrizmalarında Tedavi
 
Gerçek anevrizmalar aşağıdaki durumlarda tedavi edilmelidir;
 
• yakınmaya neden olduğunda,  
• hamilelik planlayan kadınlarda saptandığında, 
• karaciğer transplantasyonu planlandığında,  
• atheroskleroz dışı nedenlere bağlı olduğunda, 
• yıllık büyüme riski 0.5 cm dan fazla olduğunda, 
• çoklu karaciğer anevrizması olduğunda 
• 2 cm’ den büyük karaciğer, dalak ve çöliak arter anevrizmalarında
 
Tüm yalancı anevrizmalar sıklıkla yakınmaları yol açtıkları ve yüksek kanama riski taşımaları nedeniyle acil tedavi edilmelidir.  
 
Karın içi Anevrizmalarında Damar yolu ile (Endovasküler) Tedavi Teknikleri
 
1 Basit koil embolizasyonu 
2 Stent yardımlı koil embolizasyonu 
3 Sıvı ajanlar ile embolizasyon 
4 Kaplı stentler ile gerçek ya da yalancı anevrizma tedavisi
 
Gerçek anevrizmlarda dar boyunlu olduğunda koil embolizasyonu öncelikli tedavi olmakla birlikte geniş boyunlu, fusiform şekilli anevrizmlarda kaplı stentler öncelikle tedaviyi oluşturmaktadır. 
 
Yalancı anevrizmlarda nativ damarı koruma şansı var ise kaplı stent yok ise koil, sıvı embolizasyonu ya da trombin enjeksiyonları kullanılabilir. İleri derecede kıvrımlı ve ana atardamara uzak atardamarların embolizasyonunda sıvı embolizan ajanlar öncelikli olarak tercih edilebilir. 
 
 Endovasküler (damar içinden yapılan) ameliyatsız yöntemlerde tedavi riskleri;
 
• Dalak infarktı
• Embolizasyondan sonra bulantı kusma
• Karaciğer iskemi, apse, safra kesesi iltihabı
• Damar tıkanması, koil kayması,
• Damar yırtılması
• Tekrar kanama gelişmesi
 
 
Etiketler;
 
kanama, karın içi kanama, büyük abdesten kan gelmesi, kanlı kusma, embolizasyon, girişimsel radyoloji, kanama tedavisi, kanama embolizasyonu, 

back to top