Kist, Apse

 Koleksiyon (karında, akciğerde sıvı birikmesi, apse, lenfosel) drenajları

Koleksiyon herhangi bir boşlukta sıvı birikmesidir. Sıvı iltihabi olmadığı zaman kist, lenfosel olarak adlandırılır iken içerisinde iltihap olduğunda apse olarak adlandırılır. 
 
Sıvı birikimlerinin direkt ciltten perkütan yolla tedavi edilmesidir. Girişim genellikle ultrasonografi eşliğinde yapılmakla birlikte nadiren bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde de yapılabilir. 
 
Kolleksiyon boyutlarına göre mandrenli iğneler (seldinger, Chiba vb) ile girilerek tamamen boşaltılır. Boyutları büyük kolleksiyonlarda içerisine kateter yerleştirilerek serbest drenaja bırakılır. Kateter yerleştirilmesi Seldinger tekniği (önce iğne, içerisinde kılavuz tel, tel üzerinden kateter kaydırılarak kist ya da kolleksiyon içerisine yerleştirilir ) ya da Trocar tekniği (kateter içerisindeki iğne ile direkt ciltten girilerek kist içerisine ulaşıldıktan sonra kateter sabit tutulup iğnesi çıkarılarak yapılır) ile kolaylıkla uygulanır.
 
Gelen sıvı berrak olmadığı durumda mikrobiyolojik analize gönderilmesi gerekebilir. Antibiyotik alan hastalarda mikrobiyolojik analiz sonuç vermeyebilir.
 
Drenaj kateteri (Pigtail kateter, sağda görüntü) uç yuvarlak kesiminde aralıklı delikler mevcut olup bu kesim kolleksiyon içine yerleştirilirken diğer uçu ciltten dışarıya çıkarılarak sıvının drenaj torbasında birikmesi sağlanır.
                                                                                                                                                                                              
Kateter yerleştirilen hastalarda kateterin ucu drenaj torbasına bağlanarak biriktirilir. Kateter cilte dikilerek giriş yeri steril koşullarda kapatılır. Günlük gelen miktar aynı zamanlarda (örneğin her sabah 08:00 de gibi) boşaltılarak miktar kaydedilir. 3 günde bir hastanın pansumanı yapılıp günlük gelen miktar gözden geçilir. Günlük gelen miktar 20 cc’ nin altına düştüğü zaman kateter çıkarılır.
 

Yutak borusu, barsak tıkanıklarında tıkanıklığın giderilmesi

Özefagus ve kolon tıkanıklıklarına yol açan tümörlerin tedavisinde cerrahi şansı bulunmadığı durumlarda ağızdan ya da makattan girilerek tıkanıklık giderilebilir. Bu amaç için stentler kullanılır. İşlemler skopi ya da anjiografi ünitelerinde uygulanabilir.

 

 

back to top