Adenomiyozis

Semptomatik Adenomiyozis Tedavisinde Uterin Arter Embolizasyonu

7 Yıllık Klinik Takip Sonuçları 

Cardiovasc  Intervent Radiol 2017 
 
Adenomiyozis iyi huylu bir hastalık olup endometrial dokunun ektopik olarak miyometrium içine yerleşip miyometriumda değişikliklere yol açmasıdır. Miyometrium içerisinde reaktif hipertrofi oluşur ve fonksiyon bozukluklar gelişir. 
 
Adenomiyozis tanısı ile uterin arter embolizasyonu yapılan hastaların 7 yıllık takipleri sonuçunda hastaların %82' si histerekomiden korunmuştur. 7 yıllık takipte tedavi edilen hastaların ancak %18' inde histerektomi gerekmiştir. 
 

Uzun süreli takiplerde hastaların memnuniyet düzeyleri anketlerle değerlendirilmiş ve hastaların %72' si uterin arter embolizasyonu tedavisinden memnun olduklarını ve tavsiye edebileceklerini ifade etmişlerdir.  

back to top